Käyttöehdot

 

Tervetuloa Mentori Studios Oy:n hallinnoimalle www.mentori.fi -sivustolle!

 

1. Yleistä

Mentori Studios Oy (Y-tunnus: 3151161-2), jäljempänä Mentori.fi, myy tilauspohjaista verkkopalvelua. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Mentori.fi:n ja luonnollisen henkilön, jäljempänä käyttäjän, välillä, kun käyttäjä tekee tilauksen Mentori.fi:n palvelusta. Tilauksella tarkoitetaan mitä tahansa maksutonta tai maksullista Mentori.fi -tilausta. Ainoastaan 18 vuotta täyttänyt luonnollinen henkilö voi tehdä tilauksen. Mentori.fi:llä on oikeus olla tekemättä tilausta käyttäjän kanssa, tai purkaa tilaus, mikäli käyttäjä on rikkonut näitä sopimusehtoja. 

Käyttämällä Mentori.fi:n palveluita käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä sopimusehtoja ja hyväksymään ehdot kokonaisuudessaan. Mentori.fi:llä on oikeus muuttaa verkkosivustojaan ja niiden sisältöä sekä sivuston sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Verkkosivusto on Mentori Studios Oy:n tai kolmansien osapuolien omaisuutta. Täten sisällön kopiointi, tunnusten jakaminen eteenpäin tai käyttö ilman Mentori Studios Oy:n suostumusta on kielletty. 

Kun käyttäjä on rekisteröitynyt sivustolle, toimittaa Mentori.fi käyttäjälle vahvistuksen sopimuksesta sähköpostitse. Käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa palvelun ja verkkosivuston asianmukaisesta käytöstä. Verkkosivustoa on käytettävä näiden sopimusehtojen, voimassa olevan lainsäädännön ja hyvien tapojen mukaisesti. Mikäli Mentori.fi kokee, että edellämainittuja ehtoja on rikottu, on Mentori.fi:llä oikeus estää harkintavallan mukaisesti käyttäjän pääsy verkkosivustolle ilman etukäteistä ilmoitusta tai poistaa käyttäjän rekisteröity käyttäjätili.

 

2. Palvelun luonne

Tehdessään tilauksen käyttäjä hyväksyy sopimuksen ja saa pääsyn Mentori.fi -palveluun. Mentori.fi voi tulevaisuudessa vaihtaa, muuttaa tai päivittää kunkin tilauksen palvelun sisältöä.

Mentori.fi tarjoaa seuraavia tilauksia:

 

2.1 Kestotilaus

Käyttäjä suorittaa tilauksen antamalla Mentori.fi -tilauksen yhteydessä määritetyt käyttäjä- ja maksutiedot. Kestotilauksen maksu veloitetaan tilauksen yhteydessä kerran, jonka jälkeen käyttäjä saa kyseiselle tilaukselle nimetyt palvelut käyttöönsä tilauksessa määritellyksi ajaksi eli kahdeksitoista kuukaudeksi (12kk). Kertatilaus uusiutuu automaattisesti, jos tilausta ei lopeteta ennen tilausjakson päättymistä.

 

2.2 ilmainen tilaus (esim. Kuponkikoodi)

Käyttäjä rekisteröityy samaan tapaan kuin kestotilauksessa, mutta omien maksutietojen sijaan käyttää kuponkikoodia ja saa käyttöönsä Mentori.fi:n palvelut ennalta määritellyksi ajaksi. Kuponkikoodilla lunastettava ilmainen tilaus voi olla voimassa esimerkiksi yhden kuukauden (1kk). Käyttäjällä on oikeus irtisanoa sopimus koska tahansa Ilmaisen tilauksen kuluessa ilman, että hänen tarvitsisi maksaa irtisanomisesta. Ilmainen tilaus on mahdollinen vain jos käyttäjällä ei ole kyseisellä hetkellä aktiivista maksullista kestotilausta.

 

3. Palvelun käyttö

Käyttääkseen Mentori.fi palvelua:

 • Käyttäjän tulee rekisteröidä verkkosivustolla käyttäjätili ja suorittaa tilaus
 • Käyttäjällä tulee olla pääsy sopimuksen mukaisiin järjestelmiin ja yhteyksiin 
 • Käyttäjän tulee maksaa maksut sopimuksen mukaisesti 
 • Käyttäjä saa käyttää palvelua ainoastaan omaan käyttöönsä ja vain sopimuksen mukaisesti. Käyttäjä ei saa tehdä itse, tai rohkaista, avustaa tai aiheuttaa, että joku kolmas osapuoli tekee mitään seuraavista:
 • käyttää palvelua kaupalliseen tai julkiseen tarkoitukseen;
 • käyttää palvelua mihinkään laittomaan tarkoitukseen;
 • kopioida/toisintaa, lainata, myydä, lähettää, jakaa, muokata tai millään muulla tavoin luovuttaa tai mukauttaa palvelussa olevaa sisältöä;
 • kiertää, muokata, poistaa, muuttaa tai millään muulla tavoin manipuloida mitään turvatoimia, salausta tai jotakin muuta palvelun osana olevaa teknologiaa tai ohjelmistoa; tai
 • muutoin käyttää palvelua tekijänoikeuslakien tai muiden lakien vastaisesti.

Palvelun käyttö tämän kohdan vastaisesti tulkitaan aina olennaiseksi sopimusrikkomukseksi, jonka johdosta Mentori.fi voi päättää sopimuksen välittömin seurauksin.

 

4. Rekisteröityminen

Käyttäjätilin rekisteröiminen Mentori.fi:n palveluihin tapahtuu Mentori.fi -verkkosivustolla. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että rekisteröitymishetkellä käyttäjän antamat tiedot ovat paikkansapitäviä, mukaan lukien toisista palveluista ja sosiaalisesta mediasta saadut tiedot ja käyttäjän tulee tarpeen mukaan päivittää oikeat tiedot käyttäjätilillensä. Rekisteröityessään käyttäjä saa antaa maksutietoja ainoastaan sellaisista pankki- ja luottokorteista, jotka ovat käyttäjän omaisuutta.

Rekisteröityessään käyttäjä antaa käyttäjänimen ja salasanan, jäljempänä kirjautumistiedot. Käyttäjän kirjautumistiedot ovat käyttäjän henkilökohtaisia tietoja, eikä kolmas osapuoli saa käyttää niitä. Käyttäjän tulee säilyttää kirjautumistiedot niin, että ne ovat turvassa luvattomalta pääsyltä. Käyttäjä vastaa kaikesta palvelun käytöstä, joka tapahtuu käyttäjätilin kautta.

Mikäli käyttäjä epäilee omien kirjautumistietojen luvatonta käyttöä, tulee käyttäjän välittömästi vaihtaa salasanansa. Mikäli Mentori.fi:llä on syytä uskoa, että kirjautumistiedot ovat paljastuneet tai niitä väärinkäytetään millä tahansa muulla tavalla sellaisten henkilöiden toimesta, joilla ei ole lupaa niiden käyttöön, Mentori.fi:llä on oikeus välittömästi keskeyttää pääsy palveluun tai purkaa sopimus näissä sopimusehdoissa myöhemmin kuvatun mukaisesti.

Mentori.fi:llä on milloin tahansa oikeus pyytää käyttäjää vaihtamaan tilin salasana sekä oikeus keskeyttää pääsy palveluun kunnes salasana on vaihdettu. Muutokset tulee toteuttaa viipymättä.

Käyttäjätiliä ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön. Mentori.fi ei vastaa käyttäjätilin luvattomasta, sopimattomasta tai laittomasta käytöstä mikäli käyttäjätili paljastuu, arvataan tai se joutuu ohjelmistovirheen kohteeksi. Kaikki käyttäjätilillä tehdyt toimet katsotaan kyseisen käyttäjätilin omistajan tekemiksi. Jos käyttäjä havaitsee käyttäjätilin tunnuksen tai salasanan joutuneen toisen henkilön käyttöön on tästä ilmoitettava välittömästi Mentori.fi:lle. Mentori.fi pidättää oikeuden käyttäjätilin sulkemiseen väärinkäytön estämiseksi. 

Rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus poistaa käyttäjätili. Tili poistetaan käytöstä ilmoittamalla asiasta sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Käyttäjätunnuksen poisto astuu voimaan neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin kuluttua siitä, kun Mentori.fi on kuitannut käyttäjätilin poistamista koskevan pyynnön vastaanotetuksi.  

 

5. Yhteydet ja järjestelmät

Voidakseen käyttää palvelua käyttäjällä tulee olla tarvittavat ja hyväksytyt yhteydet ja laitteet. Palvelu edellyttää, että käyttäjällä on käytössään internet-yhteys. Käyttäjä vastaa kaikista tällaiseen yhteyteen liittyvistä kustannuksista, mukaan lukien dataliikenteen kustannukset, riippumatta siitä, missä käyttäjä käyttää palvelua.

Mentori.fi ei ole vastuussa siitä, että käyttäjä ei osaa käyttää palvelua tai mikäli pääsy palveluun on rajoitettu johtuen internetin ylikuormituksesta tai johtuen tietokoneisiin tai muihin laitteisiin, verkkoihin, elektroniikkaan tai viestintäyhteyksiin liittyvistä vioista tai ongelmista.

 

6. Maksut ja maksaminen

Palvelua koskevat maksut tulevat maksettaviksi sivustolla olevien hintatietojen mukaisesti. Kestotilauksessa käyttäjä maksaa palvelusta kertaluontoisesti tilauksen yhteydessä. Käyttäjä voi suorittaa maksun millä tahansa Mentori.fi:n sivustollaan tarjoamalla maksutavalla. 

Mikäli käyttäjällä on Ilmainen tilaus, maksua ei suoriteta Ilmaisen tilauksen aikana. Riippumatta siitä, mitä yllä olevissa kohdissa määrätään, mikäli käyttäjä on ostanut Mentori.fi -tilauksen kolmannelta osapuolelta, tulevat maksut suoritettavaksi tämän sopimuksen mukaisesti. Käytettävissä olevat maksutavat ovat Mentori.fi:n hyväksymiä. 

Maksunvälitys toteuttajana sekä maksupalveluntarjoajana toimii Stripe, Inc. yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Hyväksytyt käytössä olevat maksutavat ovat luottokorttimaksut (Visa, Visa Electron sekä Master Card -kortit).

 

7. Alaikäiset

Palvelua ei ole tarkoitettu lasten käyttöön ilman vanhempien tai huoltajien mukana oloa, valvontaa ja suostumusta. Vanhemmat tai huoltajat, jotka sallivat lasten käyttää palvelua, vastaavat yksinomaisesti sen määrittämisestä, onko palvelun sisältö lapselle sopivaa.

 

8. Käyttäjän julkaisut sivustolle ja alustalle

Mentori.fi voi antaa käyttäjän julkaista sivustolla ja alustalla aineistoa kuten arvosteluja, kysymyksiä ja kommentteja, myöhemmin käyttäjäjulkaisu, palvelusta. Julkaisemalla käyttäjulkaisuja sivustolla ja alustalla käyttäjä suostuu siihen, että käyttäjäjulkaisut ovat Mentori.fi:n ja muiden käyttäjien saatavilla.

Käyttäjäjulkaisu ei saa:

 • sisältää tekijänoikeuksin, tavaramerkkilainsäädännöllä tai muilla immateriaalioikeuksilla suojattua sisältöä ilman oikeudenhaltijan nimenomaista suostumusta;
 • markkinoida mitään tuotetta, palvelua tai yritystä;
 • yksilöidä ketään henkilöä ilman kyseisen henkilön nimenomaista suostumusta (esimerkiksi nimeltä, osoitteen osalta, kuvalla tai videolla); tai
 • olla loukkaavaa, häiritsevää, ahdistelevaa, säädytöntä, pornografista, syrjivää tai millään muulla tavoin sopimatonta tai Mentori.fi:n yksin tekemällä ja itsenäisellä päätöksellä mahdollisesti laitonta.

Käyttäjä vastaa kaikesta Mentori.fi:n kärsimästä vahingosta, joka aiheutuu siitä, että käyttäjäjulkaisu on julkaistu tämän kohdan vastaisesti. Käyttäjä suostuu siihen, että Mentori.fi tarkastaa käyttäjän tekemän käyttäjäjulkaisun sisällön sekä poistaa käyttäjäjulkaisun harkintavaltansa mukaan, jos kokee käyttäjäjulkaisun olevan sopimusehtojen vastainen.

Käyttäjä tiedostaa ja ymmärtää, että käyttäjäjulkaisuissa esitetyt lausunnot ja mielipiteet ovat muiden käyttäjien, että Mentori.fi ei tue mitään tällaisia lausuntoja ja mielipiteitä ja että kyseiset lausunnot ja mielipiteet saattavat olla vääriä tai harhaanjohtavia.

Mentori.fi on oikeutettu itse tai kolmannen tahon kautta käyttämään käyttäjäjulkaisuja ilman eri maksua Mentori.fi:n, palvelun tai sen sisällön, mutta myös Mentori.fi:n kanssa yhteistyössä tekevien tahojen palveluiden ja tuotteiden markkinoinnissa. Julkaisemalla käyttäjäjulkaisun sivustolla tai alustalla käyttäjä suostuu tällaiseen käyttöön.

 

9. Muutokset ja muokkaukset sopimukseen

Mentori.fi pidättää oikeuden muuttaa palvelun maksuja ja muita ehtoja. Käyttäjälle ilmoitetaan tällaisista muutoksista viimeistään 30 päivää ennen muutosten astumista voimaan. Jos käyttäjä ei hyväksy muutoksia, käyttäjä voi irtisanoa sopimuksen ennen muutosten voimaanastumista. Käyttäjän katsotaan hyväksyneen muutokset, mikäli sopimusta ei ole irtisanottu ennen muutosten voimaantuloa. Jos käyttäjä on jo ehtinyt suorittamaan maksun, joka kohdistuu muutosten voimaanastumisen jälkeiseen ajankohtaan, Käyttäjä on velvoitettu edellisen sopimuksen mukaisesti tämän ajanjakson ajan. Muutokset, jotka ovat selkeästi käyttäjän eduksi, astuvat voimaan välittömästi ilman, että käyttäjällä on oikeus irtisanomiseen ja Mentori.fi:llä ei ole velvollisuutta ilmoittaa käyttäjälle näistä muutoksista.

Mikäli käyttäjä on ostanut palvelun kolmannelta osapuolelta ja näiden välisessä sopimuksessa määrätään käyttäjän oikeuksista palvelun muutoksiin ja muokkauksiin, sovelletaan käyttäjän oikeuksiin sen sijaan tämän sopimuksen ehtoja.

Yllä kuvatuista muutoksista tiedotetaan käyttäjälle alla kuvatun mukaisesti.

 

10. Peruutusoikeus

Mentori.fi:n tarjoama palvelu on digitaalista palvelua, joten peruuttamisoikeudet ovat määritelty sen mukaisesti. Asiakkaalla on 14 päivän peruutusoikeus palvelulle, jos käyttöä ei ole aloitettu. 14 päivän peruuttamisaika alkaa siitä hetkestä, kun osto digitaaliseen palveluun on tehty. Peruutusoikeus on voimassa vain siihen asti, kun digitaalista palvelua ei ole otettu käyttöön. Jos digitaalisen palvelun käyttö on aloitettu kyseisellä käyttäjätilillä ennen peruuttamisajan päättymistä ei peruutusoikeutta silloin ole. Solmimalla sopimuksen käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että palvelu toimitetaan välittömästi ja että sisältö asetetaan välittömästi käyttäjän saataville. Käyttäjä myös hyväksyy, että käyttäjällä ei ole oikeutta peruuttaa palvelua tai sopimusta kun palvelun toimittaminen on aloitettu. Jos palvelun toimittaminen on aloitettu ja käyttäjä ei enää halua olla sopimuksen velvoittama, käyttäjän pitää irtisanoa sopimus alla esitetyn mukaisesti.

 

11. Tiedottaminen

Mentori.fi voi lähettää ilmoituksia käyttäjälle sähköpostitse, tekstiviestillä, postitse, laskulla tai julkaisemalla ne sivustolla tai alustalla. Tällaiset ilmoitukset voivat esimerkiksi sisältää olennaisia tietoja tilauksista/tilistä esimerkiksi palvelupäivityksistä sekä palvelun muutoksista. Käyttäjän katsotaan vastaanottaneen ilmoitukset välittömästi silloin, kun ne lähetetään sähköpostilla tai tekstiviestillä. Postilla ja laskulla lähetetyt ilmoitukset katsotaan tulleen käyttäjän vastaanottamiksi kolmantena (3) päivänä siitä, kun kirje tai lasku on postitettu.

Mentori.fi:n katsotaan täyttäneen ilmoitusvelvollisuutensa, kun se on lähettänyt ilmoitukset käyttäjän Mentori.fi:lle viimeksi ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, puhelinnumeroon tai postiosoitteeseen riippumatta siitä, että käyttäjä ei enää käytä tällaisia osoitteita tai että ne eivät muutoin ole käyttökelpoisia.

 

12. Ylivoimainen este

Jos Mentori.fi ei pysty täyttämään näissä ehdoissa mainittuja velvollisuuksiaan ylivoimaisen esteen vuoksi, Mentori.fi ei ole vastuussa viivästyksistä tai muusta aiheutuneesta haitasta tai vahingosta. Ylivoimaisena esteenä pidetään muun muassa yleisiä työtaistelutoimenpiteitä, sotatoimia, luonnonmullistuksia sekä ongelmia tietoliikenneyhteyksissä.

 

13. Käyttöoikeuden siirto

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää palvelun käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle ilman Mentori.fi:n (Mentori Studios Oy) kirjallista suostumusta.

 

14. Sopimuksen kesto ja päättyminen

Ilmainen tilaus on käyttäjätilin rekisteröinnin jälkeen sitomaton, ja käyttäjä voi päättää Ilmaisen tilauksen sisältävän sopimuksen milloin tahansa ilmoittamalla sopimuksen päättämisestä Mentori.fi:lle ilman, että hänen tarvitsisi maksaa palvelusta.

Kestotilaus on kertaluontoisen maksun jälkeen sitomaton, ja käyttäjä voi päättää Ilmaisen tilauksen sisältävän sopimuksen milloin tahansa ilmoittamalla sopimuksen päättämisestä Mentori.fi:lle. 

Mikäli käyttäjä haluaa irtisanoa sopimuksen, käyttäjän on ilmoitettava tästä Mentori.fi:lle sähköpostitse [email protected] tai sivuston Mentori.fi kautta. Mikäli Mentori.fi haluaa irtisanoa sopimuksen, Mentori.fi:n on tehtävä ilmoitus käyttäjälle sähköpostitse.

Kestotilaus uusiutuu automaattisesti ellei käyttäjä ole irtisanonut sopimusta uusiutumispäivään mennessä.

Sen lisäksi, mitä edellä olevissa irtisanomislausekkeissa on todettu, Mentori.fi:llä on välittömin vaikutuksin oikeus purkaa sopimus ja/ tai estää välittömästi käyttäjän palvelun käyttö, mikäli jokin seuraavista tapahtuu:

 • Käyttäjä on viivästynyt minkä tahansa maksun suorittamisessa vähintään kaksikymmentä (20) päivää, esimerkiksi, jos uusiutuvaa kestotilausta ei ole voitu veloittaa käyttäjän ilmoittamalta luottokortilta. 
 • Palvelua käytetään luvattomasti, tai kohtuullisilla perusteilla voidaan epäillä, että luvatonta käyttöä tapahtuu;
 • Käyttäjä on millä tahansa muulla tavalla olennaisesti rikkonut sopimusta tai toistanut sopimusrikkomuksen.

Mikäli Mentori.fi purkaa sopimuksen edellä mainittujen kohtien mukaisesti, käyttäjä ei ole oikeutettu maksettujen maksujen palautukseen.

Riippumatta siitä, mitä yllä olevissa kohdissa määrätään, mikäli käyttäjä on ostanut tilauksen kolmannelta osapuolelta, sovelletaan palvelun kestoon ja päättymiseen sen sijaan tämän sopimuksen ehtoja.

 

15. Immateriaalioikeudet

Kun Mentori.fi:n kanssa allekirjoitetaan sopimus, myöntää Mentori.fi käyttäjälle ei-yksinomaisen, siirtokelvottoman ja rajoitetun lisenssin, joka oikeuttaa pääsyyn palvelun sisältöön. Käyttäjä saa käyttää tätä palvelua ja palvelun sisältöä ainoastaan tämän sopimuksen mukaisesti.

Palvelun sisältö on joko Mentori.fi:n tai kolmansien osapuolien omaisuutta ja ne ovat tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja / tai muun immateriaalioikeuslainsäädännön suojaamia. Käyttäjän Mentori.fi:n kanssa tekemä sopimus ei millään tavoin pidä sisällään palvelun sisältöön tai palveluun liittyvien omistus- tai muiden immateriaalioikeuksien luovutusta käyttäjälle.

 

16. Tietoturva

Käyttäjä ei saa toimia tavalla, jonka seurauksena palvelu tai alustat lakkaavat toimimasta johtuen ylikuormittumisesta, vahingoittumisesta tai huononemisesta. Käyttäjä ei saa myöskään loukata tai estää toisen käyttäjän palvelun käyttöä.

Käyttäjä ei saa yrittää saada luvatonta pääsyä alustoihin tai palveluun liittyviin verkkoihin, tietokonejärjestelmiin, sisältöön tai tietoihin. Tämän määräyksen rikkomista pidetään aina olennaisena sopimusrikkomuksena, joka saattaa muun muassa johtaa sopimuksen välittömään purkuun.

 

17. Vastuunrajoitus, häiriöt ja palvelukatkokset

Mentori.fi:n verkkosivustoa ja palveluita käyttäessa käyttäjä hyväksyy sen, että verkkosivustoa ja sen sisältöä käytetään kaikilta osin asiakkaan omalla vastuulla. Mentori.fi ei ole vastuussa mistään välittömistä tai epäsuorista vahingoista, jotka johtuvat Mentori.fi:n palveluiden käytöstä tai käytön estymisestä. 

Mentori.fi ei myöskään vastaa miltään osin verkkosivustolla esitettävien ja julkaistavien tai käyttäjille lähetettävien tietojen sisällöstä, esitettyjen tietojen soveltuvuudesta yksittäiselle käyttäjälle, tietojen paikkansapitävyydestä tai niissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai viivästyksistä. Kaikki palvelussa ja alustalla oleva sisältö on puhtaasti informatiivista. Mentori.fi ei ole vastuussa tiedon oikeellisuudesta.

Mentori.fi:lle tulee ilmoittaa häiriöistä, palvelukatkoksista ja muista palvelussa ilmenevistä vioista kohtuullisen ajan kuluessa siitä kun käyttäjä havaitsi vian, tai jona käyttäjän olisi se pitänyt havaita, jotta käyttäjä olisi oikeutettu korvaukseen alla olevan kohdan mukaisesti. Vikailmoitus, joka on annettu kahden kuukauden kuluessa siitä hetkestä, jona käyttäjä havaitsi vian, katsotaan asianmukaisesti annetuksi. Mentori.fi ei vastaa sellaisista palvelun vioista, jotka ovat Mentori.fi:n vaikutusvallan ulkopuolella, Mentori.fi:n valitsemien palveluntarjoajien aiheuttamia tai muista vioista, joiden aiheuttajana ovat käyttäjän käyttämät hyväksymättömät laitteet tai käyttäjän tai kolmannen osapuolen huolimattomuus.

Mentori.fi pyrkii vastaamaan ja korjaamaan ainoastaan sellaisia häiriöitä, palvelukatkoksia ja muita vikoja, jotka aiheutuvat Mentori.fi:n vastuulla olevista olosuhteista, jotka ovat Mentori.fi:n vaikutusvallan piirissä ja joita ei ole käsitelty aiemmin tässä sopimuksessa. Mentori.fi ei kuitenkaan ole velvoitettu korvaamaan jo maksettuja tilausmaksuja tällaisten häiriöiden, palvelukatkosten ja muiden vikojen osalta, tai purkamaan sopimusta.

Mentori Studios Oy (Mentori.fi), sen tytäryhtiöt, työntekijät, hallituksen jäsenet ja yhteistyökumppanit eivät missään olosuhteissa vastaa mistään käyttäjälle tai millekään muulle osapuolelle alustojen tai palvelun käytöstä aiheutuneesta tappiosta tai vahingosta.

 

18. Korvausvelvollisuus

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan ja pitämään Mentori.fi:n, sen tytäryhtiöt, työntekijät, hallituksen jäsenet ja yhteistyökumppanit vastuusta vapaana liittyen kaikkiin tappioihin, kustannuksiin tai vaatimuksiin, jotka aiheutuvat siitä tai sen yhteydessä, että käyttäjä rikkoo sopimusta, soveltuvaa lainsäädäntöä tai loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia.

 

19. Sivuston ja alustan linkit

Sivustot ja alustat saattavat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten tarjoamille muille verkkosivustoille. Mentori.fi ei pysty millään tavalla valvomaan tällaisten verkkosivustojen sisältöä, eikä ole missään vastuussa tällaisista linkeistä tai kyseisten verkkosivujen sisällöstä. Käyttäjä käyttää tällaisia verkkosivustoja omalla vastuullaan.

 

20. Kelvottomat ja pätemättömät kohdat

Mikäli jokin näiden sopimusehtojen tai mikä tahansa muu sopimuksen määräys katsotaan täytäntöönpanokelvottomaksi tai pätemättömäksi, ei tällainen täytäntöönpanokelvottomuus tai pätemättömyys vaikuta tai aiheuta sopimuksen muiden ehtojen pätemättömyyttä tai täytäntöönpanokelvottomuutta ja sopimusta tai sellaista määräystä noudatetaan pakottavan lainsäädännön sallimissa rajoissa.

 

21. Sopimuksen loukkaus

Mikäli Mentori.fi jättää käyttämättä jotakin sopimukseen perustuvaa oikeuttaan tai vaatimasta sopimukseen perustuvan käyttäjän velvollisuuden suorittamista tai jättää käyttämättä jotakin sen oikeussuojakeinoa reaktiona käyttäjän tekemään sopimuksen loukkaamiseen, Mentori.fi:n ei voida katsoa näin ollen millään tavoin hyväksyneen käyttäjän tekemää sopimuksen loukkaamista tai antaneensa hyväksyntäänsä vastaaville tulevaisuuden rikkomuksille, eikä muutoinkaan vaikuta Mentori.fi:n sopimuksen mukaisiin oikeuksiin.

 

22. Sovellettava laki, valitukset ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset. Tämän palveluntarjoajan ja käyttäjän väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. 

Mikäli käyttäjä ei ole tyytyväinen palveluun, käyttäjä voi ottaa yhteyttä Mentori.fi:hin valituksen tekemiseksi myöhemmin näissä ehdoissa annettuihin yhteystietoihin.

Osapuolet voivat pyrkiä ensisijaisesti ratkaisemaan tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet sopimusteitse. Mikäli osapuolet eivät pääse sopimukseen, ratkaistaan erimielisyys Helsingin käräjäoikeudessa. Käyttäjällä on kuluttajana oikeus saattaa asia asuinpaikkansa ensimmäisen oikeusasteen ratkaistavaksi. Käyttäjä voi myös ensivaiheessa tehdä valituksen asianmukaiseen kansalliseen kuluttajariitalautakuntaan:

Kuluttajariitalautakunta: asiointi.kuluttajariita.fi/kuluttaja/#/fi/

 

23. Sopimusehtojen päivitys

Mentori Studios Oy varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa tai päivittää näitä sopimusehtoja. Kulloinkin voimassa olevat sopimusehdot ovat saatavilla Mentori.fi verkkosivustolla. Jatkamalla verkkosivuston käyttöä sopimusehtojen päivityksen jälkeen, käyttäjän katsotaan hyväksyneen kulloinkin päivitetyt sopimusehdot. 

Nämä sopimusehdot päivitettiin viimeksi 17.6.2021.

 

24. Yhteystiedot

Käyttäjä voi ottaa yhteyttä Mentori.fi:hin seuraavasti:

Sähköposti: [email protected]